Linear Joint Sealant

Beskrivning

LINEAR är en brandhärdig, vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Fogmassan har god vidhäftning mot de flesta underlag. Efter reaktion med fukt härdar fogmassan till en elastisk fog med god rörelseförmåga. Produkten är frosttålig vid transport och vid montage sprickfri samt övermålningsbar.

Användningsområde

LINEAR är avsedd för brandklassade horisontella och vertikala fogar mellan gipsväggar och massiva tak samt väggar av betong, lättbetong etc. Väggar och golvkonstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i klass EI 60 eller EI 120.

Välkommen att kontakta oss