FS 400

Reactive Sealant System

Beskrivning

Reactive [FS 400] är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive [FS 400] ingår även i brandtätningssystemen Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D].

Användningsområde

Reactive [FS400] är en vit, svällande, övermålningsbar, akrylfogmassa med
god rörelseförmåga. Härdning sker genom avdunstning. - God vidhäftning
- Enkel att applicera
- Minimal krympningstendens
- Semifl exibel
- Luktfri
- Övermålningsbar

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss