Blanket D-24B

Beskrivning

Blanket D-24B är en lätt, icke brännbar filt som vid brand bibehåller mycket bra integritet och styrka. Filten har mycket goda termiska och akustiska egenskaper. Inga speciella verktyg krävs för installation. Möglar ej och är motståndskraftig mot skadedjur.

BRANDDREV är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Kategori:

Förpackningar

Art.nr Beskrivning Dimension Antal/
förp
Förp/
storp
100 797 Blanket D-24 600×25 mm. 7,3 m 1 1
100 798 Blanket D-24 100×25 mm. 7,3 m 6 16
100 799 Blanket D-24 100×25 mm. 7,3 m 1 1

 

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Byggvaru-och Miljödeklaration Blanket D-24b

Säkerhetsdatablad Blanket D-24B

Safety Data Sheet Blanket D-24B