Brandkitt Fire Putty

FIRE PUTTY – BRANDKITT

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Elastisk

Produkten är elastisk vilket gör den lämplig vid installationer då vibrationer förekommer.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

EI 60 - EI 120

Beskrivning

Fire Putty är ett silikonbaserat och icke härdande brandkitt för kabel och rörgenomföringar. Vid brand bildas en blockad av  brandbeständigt fyllnadsmedel som begränsar passage av rök och eld. Fire Putty är listad i de flesta miljöregister vilket innebär att produktens inte klassas som som miljö- och hälsofarlig. Den långa hållbarhetstiden på hela fem år gör FireSeal Fire Putty till en produkt att ha till hands när behov uppstår

Användningsområde

Fire Putty är ett revolutionerande brandkitt som genom sitt breda användningsområde förenklar brandtätningen av dragna kablar och rör. Fire Putty är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av kablar och metallrör i väggkonstruktioner. Används med fördel vid enstaka genomföringar där man söker en enkel och kostnadseffektiv lösning. Materialets mjuka egenskaper ger en enkel modifiering av brandtätningen som dessutom möjliggör borttagning av befintliga kablar eller montering av nya. FirePutty är ljudtestad med akustikreduktionstal 64-65 dB och passar därför mycket bra i akustikklassade väggar.

Installation

  • Säkerställ att ytan är ren och torr
  • Installationstemperatur ska vara mellan 5°C och 40°C
  • Bearbeta kittet för hand och använd fingrar eller verktyg för att trycka in kittet i öppningen runt kabeln eller röret till ett djup på minimum 2 cm.
  • Upprepa proceduren på motsatt sida.

Välkommen att kontakta oss