Färg Reactive Univ KS1 1kg

REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS 1]- VÄRMESVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRG

Beskrivning

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Reactive Paint [Universal KS 1] till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2.

Användningsområde

Reactive Paint [Universal KS 1]är avsedd för skyddsmålning inomhus av enskilda kablar eller kabelstråk i syfte att förhindra antändning och brandspridning via kapslingsmaterialen. Antändning och brandspridning via kabelförläggningar förhindras upp till 30 minuter. Reactive Paint [Universal KS 1] används även för reparation av Universalskiva 1201 i vårt system FS-Universal. Reactive Paint [Universal KS 1] ingår även i vårt brandtätningssystem Fire Foam 2-K.

Välkommen att kontakta oss