Fire Barrier 75x5x6300

Brandskydd av takfot & ventilerad fasad

Beskrivning

Fire Barrier är ett brandskydd för ventilerad takfot och ventilerad fasad bestående av ett grafitbaserat svällband som expanderar vid brand. Fire Barrier är en säker och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

Användningsområde

Fire Barrier är ett brandskydd för ventilerad takfot och ventilerad fasad bestående av ett grafitbaserat svällband som expanderar vid brand. Fire Barrier är en säker och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

Egenskaper

Fire barrier ventilerat brandstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten. Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp mot råsponten, eller annan motyta, beroende på konstruktionens utformning. Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Fire Barrier är tredjepartstestad hos RISE testlaboratorie (Research Institutes of Sweden) enligt standard EN1364-6;201x, upp till motsvarande EI120. Tester är gjorda för användning i ventilerad takfot samt även för användning i i vertikal luftspalt då montage sker i ventilerad fasad. Testrapporter finns tillgängliga och går att beställa från FireSeal.

Installation

Det är enkelt att montera Fire Barrier korrekt. Det sparar tid, pengar och minskar risken för felaktiga installationer. Lägg svällbandet i luftspalten mellan takstolarna alternativt mot väggen i den ventilerade fasaden. Grafit materialet expanderar då brand uppstår och temperaturen överstiger 140°C, vilket gör att ventilationen behålls samtidigt som luftspalten är brandskyddad. Svällbandet expanderar kraftigt, upp till 50mm och försluter helt vid brand.

Läs mer hur du monterar i takfot här…

FireSeal rekommenderar att montaget sker i kombination med FireSeals metallnät FireNet, som förhindrar sticklågor från att leta sig igenom takfoten i brandens startskede, innan grafiten i Fire Barrier hunnit expandera fullt ut. FireNet fungerar dessutom som ett insektsnät.

Välkommen att kontakta oss