Fire Box Ram 102

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

Beskrivning

Fire Box består av ett tunnväggigt stålmaterial och innehåller ett svällande grafitmaterial samt en rök-/gastätning. Vid brand begränsar skummaterialet vid

Användningsområde

Fire Box är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 180 med kablar, metallrör samt plaströr beroende på isolering och väggkonstruktion.

Benämning
Fire Box

Välkommen att kontakta oss