Fire Box Ram

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

EI 60 - EI 180

Beskrivning

Fire Box består av ett tunnväggigt stålmaterial och innehåller ett svällande grafitmaterial samt en rök-/gastätning. Vid brand begränsar skummaterialet vid

Egenskaper

– Möjlighet att installera kablar och rör i samma genomföring
– Anpassad för kabelstegar
– Öppningsbar, kan monteras vid redan installerade kablar och rör
– Utbyggbar för tydlig separation mellan ex. kabel, rör, signalkabel
– Akustiktestad med akustiktal 64-67 dB

Välkommen att kontakta oss