Fire Net Aluminiumnät 10m

Fire net – aluminiumnät

Beskrivning

Fire net används vid installation av Fire Barrier för att föhindra vidare spridning av brand pga. sticklågor. FireNet fungerar dessutom som insektsnät.

Välkommen att kontakta oss