FS Flex F – För brandklassade fogar

Användningsområde

FS-Flex F är ett typgodkänt fogtätningssystem avsett för vertikal eller horisontell fogning mellan olika byggnadsdelar utförda i brandklass EI 60 till EI 120.

 

Beskrivning

FS-Flex F är ett brandtätningssystem för brandklassade fogar som består av brandhärdigt fogmassa, antingen av typ FireStop Sealant 1000 silikon eller FireStop 100 akryl, tillsammans med godkänt backningsmaterial. Fogtätningen är avsedd att hindra genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud.

 

Ljudreduktionstal:
FireStop 1000: 60 dB.
FireStop 100: 58 dB.

 

Innehåll:

  • FireStop Sealant 1000 alt. FireStop 100
  • Blanket D-24B.

FireStop 1000 är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna  egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Kategori:

Förpackningar

Art.nr Benämning Färg Volym Ant/
förp
Antal/
pall
100 825 FireStop 1000 Grå 310 ml 15 1260
100 790 FireStop 1000 Vit 310 ml 15 1260
100 730 FireStop 100 Vit 310 ml 15 945
100 719 FireStop 100 Vit 600 ml 10 630
100 799 Blankett D-24B 100 ×25 mm. 7,3 m 1 48

Teknisk info

Teknisk information FS-Flex F

Typgodkännande FS-Flex F

 

 

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Byggvaru-och Miljödeklaration Firestop brandfog 1000

Byggvaru-och Miljödeklaration FireStop 100

Säkerhetsdatablad Obrännbar stenull

Safety Data Sheet Obrännbar stenull

Säkerhetsdatablad Firestop Brandfog 1000 vit

Saftey Data Sheet Firestop 1000

Säkerhetsdatablad FireStop 100

Safety Data Sheet FireStop 100

Säkerhetsdatablad Blanket D 24B

Safety Data Sheet Blanket D-24B