Kniparen Ø40

Kniparen – brandklassad genomföring

Beskrivning

KNIPAREN består av en stålhylsa invändigt belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan sväller den invändiga beläggningen och tätar eff ektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

Användningsområde

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 30 till EI 180 av olika slag av
kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika
slag. Du behöver vid installationen av Kniparen inte veta exakt vilka, eller hur många kablar som skall dras, en enkel uppskattning är tillräcklig. Att byta
kablar eller komplettera med nya är därför väldigt enkelt. Kniparen tätar effektivt även när den är tom. Den delbara Kniparen ger möjlighet att brandtäta kablar även efter att de är dragna.

Egenskaper

– För både vägg och golvkonstruktioner
– Snabb och enkel installation
– Kan monteras i befintliga brandtätningar. Kniparen får inte kapas

Benämning
Kniparen

Välkommen att kontakta oss