FS 400

Reactive Sealant

Reactive [FS 400] – Brandklassad tätningsmassa

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

EI 180

Beskrivning

Reactive är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive ingår även i brandtätningssystemen Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.

Användningsområde

Reactive är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Reactive är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör.

Egenskaper

- God vidhäftning
- Enkel att applicera
- Minimal krympningstendens
- Semifl exibel
- Luktfri
- Övermålningsbar

Miljöbedömning

Se information under de ingående artiklarna

Välkommen att kontakta oss