3000

Flex Sealant

Beskrivning

FLEX är en silikonmassa som rekommenderas för användning både inom- och utomhus där höga krav ställs på elasticitet, hållfasthet och åldringsbeständighet. Den härdade silikonmassan hindrar genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud samt tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka eller deformeras. Vidhäftningsförmågan är god till de flesta förekommande byggnadsmaterial vid installation enligt installations anvisningar.

Välkommen att kontakta oss