System FS Universal

Användningsområde

Brandklassad tätning för kablar, rör och ventilationskanaler vid genombrott i brandcells- begränsande konstruktioner. Tätningen är anpassad för genomföringar med stora fria öppningar samt för installationer inomhus (torra) miljöer. Se brandtätningsguide.

Kategori: