Universal KS 1- Värmesvällande brandskyddsfärg

Användningsområde

Universal KS1 är avsedd för skyddsmålning inomhus av enskilda kablar eller kabelstråk i syfte att förhindra antändning och brandspridning via kapslingsmaterialen. Antändning och brandspridning via kabelförläggningar förhindras upp till 30 minuter. Universal KS1 används även för reparation av Universalskiva 1201 i vårt system FS-Universal. Universal KS1 ingår även i vårt brandtätningssystem Fogskum 90.

 

Beskrivning

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Universal KS1 till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2.

UNIVERSAL KS 1 är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Kategori:

Förpackningar

Art.nr Benämning Innehåll Ant/förp
100 817 Brandskyddsfärg Universal KS 1 1,0 kg 1
100 830 Brandskyddsfärg Universal KS 1 12,5 kg 1

 

Teknisk info

universal-ks1

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Byggvaru-och Miljödeklaration Universal KS 1

Säkerhetsdatablad Universal KS 1

Safety Data Sheet Universal KS 1