Fire Barrier – Takfotsband & Ventilerad fasad

Användningsområde

FireSeal’s Fire Barrier brandtätning för takfot och fasad är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

Läs mer om Fire Barrier och hur du gör för att brandtäta samtidigt som du vill ha bra ventilation. Läs mer här

 

Egenskaper

Fire barrier ventilerat brandstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen.
Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.
Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp mot råsponten, eller annan motyta, beroende på konstruktionens utformning. Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt.
Fire Barrier är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Testrapport finns tillgänglig.

 

Funktioner

  • Effektivt sätt att brandtäta ventilerade luftspalter i takfot och fasad
  • Monteras enkelt med häftklammer mellan takstolarna, eller läkterna i fasaden
  • Levereras på 6,3m rulle och kapas med kniv till rätt längd
  • Testad för 60 minuters brandmotstånd
  • Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
  • Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalt upp till 50mm

Läs mer om Fire Barrier och hur du gör för att brandtäta samtidigt som du vill ha bra ventilation. Läs mer här

Monteringsvideo

 

New call-to-action