Linear – Brandklassad Akrylfogmassa

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LINEAR är avsedd för brandklassade horisontella och vertikala fogar mellan gipsväggar och massiva tak samt väggar av betong, lättbetong etc. Väggar och golvkonstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i klass EI 60 eller EI 120.

BESKRIVNING

LINEAR är en brandhärdig, vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Fogmassan har god vidhäftning mot de flesta underlag. Efter reaktion med fukt härdar fogmassan till en elastisk fog med god rörelseförmåga. Produkten är frosttålig vid transport och vid montage sprickfri samt övermålningsbar.

”LINEAR” är framtagen med ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Ingående ämnen är utvalda för att ge ett så lågt emissionsvärde (VOC) som möjligt.

GODKÄNNANDE

Produkten är registrerad i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Brandklassad enligt EN1366-4

CE märkning enligt EN15651-1

Kategorier: ,

Förpackningar

Art.nr Benämning Färg Volym Ant/
förp
Antal/
pall
100898 Linear Vit 310 ml 12 864
100900 Linear Vit 600 ml 12 720

Teknisk info

Installationsanvisning

DoP

Tekniskt datablad

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Säkerhetsdatablad Linear Svenska

Säkerhetsdatablad Linear Norska

Byggvarubedömningen

Sunda Hus

Certifikat

Typgodkännande Sverige Linear

Typgodkännande Norge Linear