Reactive [FS 400] – Brandklassad tätningsmassa

Användningsområde

Reactive [FS 400] är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Reactive [FS 400] är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör.

 

Beskrivning

FireStop 400 är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive [FS 400] ingår även i brandtätningssystemen Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.

 

Godkännande

Reactive [FS 400] är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Förpackningar

Art.nr Benämning Färg Volym Ant/
förp
Antal/pall
100 731 Reactive [FS 400] Vit 310 ml 15 945
100 733 Reactive [FS 400] Vit 600 ml 10 630

Teknisk info

Teknisk information Reactive [FS400]

 

Certifikat

Typgodkännande Reactive [FS400]

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Byggvaru-och Miljödeklaration Firestop 400, vit

Breeam Dokumentasjon A 20 Firestop 100, Firestop 400

sdb_reactive_sv

sds-reactive_eng