Linear – Brandklassad Akrylfogmassa

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LINEAR är avsedd för brandklassade horisontella och vertikala fogar mellan gipsväggar och massiva tak samt väggar av betong, lättbetong etc. Väggar och golvkonstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i klass EI 60 eller EI 120.

BESKRIVNING

LINEAR är en brandhärdig, vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Fogmassan har god vidhäftning mot de flesta underlag. Efter reaktion med fukt härdar fogmassan till en elastisk fog med god rörelseförmåga. Produkten är frosttålig vid transport och vid montage sprickfri samt övermålningsbar.

”LINEAR” är framtagen med ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Ingående ämnen är utvalda för att ge ett så lågt emissionsvärde (VOC) som möjligt.

GODKÄNNANDE

Produkten är registrerad i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Brandklassad enligt EN1366-4

CE märkning enligt EN15651-1

Kategorier: ,