Reactive Paint [Universal KS 1]- Värmesvällande brandskyddsfärg

Användningsområde

Reactive Paint [Universal KS 1]är avsedd för skyddsmålning inomhus av enskilda kablar eller kabelstråk i syfte att förhindra antändning och brandspridning via kapslingsmaterialen. Antändning och brandspridning via kabelförläggningar förhindras upp till 30 minuter. Reactive Paint [Universal KS 1] används även för reparation av Universalskiva 1201 i vårt system FS-Universal. Reactive Paint [Universal KS 1] ingår även i vårt brandtätningssystem Fire Foam 2-K.

 

Beskrivning

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Reactive Paint [Universal KS 1] till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2.

Reactive Paint [Universal KS 1] är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Kategori:

Förpackningar

 

Art.nr Benämning Innehåll Ant/förp
100 817 Brandskyddsfärg Reactive Paint [Universal KS 1] 1,0 kg 1

 

Teknisk info

Tekniskt datablad tds-reactive-paint-fs-pp1909-04-eng

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad_reactive-paint_sv