Kniparen

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

EI 180

Beskrivning

Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande färg. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

Användningsområde

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 30 till EI 180 av olika slag av
kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika
slag. Du behöver vid installationen av Kniparen inte veta exakt vilka, eller hur många kablar som skall dras, en enkel uppskattning är tillräcklig. Att byta
kablar eller komplettera med nya är därför väldigt enkelt. Kniparen tätar effektivt även när den är tom. Den delbara Kniparen ger möjlighet att brandtäta kablar även efter att de är dragna.

Egenskaper

– För både vägg och golvkonstruktioner
– Snabb och enkel installation
– Kan monteras i befintliga brandtätningar. Kniparen får inte kapas

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss