Vi har gjort det svåra jobbet: att göra brandtätningsarbetet enkelt

FireSeal erbjuder kompletta system för olika sorters brandtätningsbehov, konstruktionsmaterial och genomföringstyper. Ändå är det totala antalet komponenter befriande litet.

Det är frukten av en kontinuerlig utveckling där vi strävar efter att varje komponent ska fungera i flera olika situationer och lätt passa ihop med de andra, och det ska gå åt mindre tid för inpassning och finjusteringar.

Tack vare att FireSeal har gjort sin del av jobbet så är det lätt för dig att göra rätt – och då blir det också säkert!

null

Vi vill att du ska kunna jobba effektivt

Vårt huvudsystem, Flex-D, klarar både kablar och rör utan några specialverktyg.

Det består av endast två komponenter: en keramisk filt och en brandhärdig massa, som finns i både akryl och silikon. Brandtätningsfilten FS Flex-D är lätt att anpassa till mindre hål och har en konsistens som är lätt att packa. Brandtätningsmassan Firestop 400 är smidig utan att kladda och går snabbt att både fylla med och jämna till för ett snyggt resultat. Det underlättar inte minst när du jobbar med svåråtkomliga genomföringar, som bakom och över rör och kanaler, eller runt kabelknippen. Det kan bli ännu snyggare med akrylmassan, om man väljer att måla över den.

Många applikationer kan till och med göras klart i ett moment utan att flytta ställningen, eftersom de bara behöver tätas från ena sidan. Och behöver du komplettera någonstans i efterhand så kan det inte bli lättare – det är bara att göra hål för den nya rörledningen eller kabeln, trycka igenom den och täta igen.

Räkna per jobb, inte per tub

FireSeals tätningssystem kan ofta läggas i tunnare skikt än andras, och i vissa fall bara behöver fogas från ena sidan. Det gör att det totalt sett går åt mindre material till ett givet jobb och därmed minskar även materialkostnaden.

Tack vare att våra produkter finns lättillgängliga hos rikstäckande el- och VVS-grossister samt i bygg- och järnvaruhandeln så behöver du inte binda kapital genom att bygga upp ett eget lager.

Inte bara en filt och fogmassa, utan ett helt system

För att hjälpa dig med alla sorters genomföringar finns det utöver Flex-D-systemet kompletterande system som Flex-C för industriella miljöer och FS-Universal för offentlig miljö inomhus. Därtill finns ett antal kompletterande komponenter: akrylmassor för tätning/fogning, Kniparen för vp-rör och kablar, plaströrsklämmor och brandskyddskuddar, samt material för särskilda lösningar som stosplåtar, betongtätning, fogskum och brandskyddsfärg.

I ett komplett system ingår även utbildning och support

FireSeals komponenter är certifierade med varandra, så håller du dig inom våra system blir dina tätningar automatiskt säkra och godkända.

Enkelheten i systemen gör också att de är lätt att lära sig. På FireSeals brandtätningskurser får du all kunskap och träning som behövs för att komma igång och behärska de vanliga genomföringarna. Efter genomgången utbildning är du certifierad brandtätningsinstallatör.

På webben hittar du tydliga instruktionsvideor för de vanligaste installationerna. Skulle det ändå uppstå frågor ger vår kundservice snabb och lösningsinriktad support.

FireSeals system med produkter, utbildning och support utgör en totallösning inom brandtätning som ökar både säkerhet och lönsamhet!

SE ALLA FIRESEALS INSTRUKTIONSVIDEOR
ANMÄL DIG TILL VÅR BRANDTÄTNINGSUTBILDNING

Skriv en sökfras och tryck Enter för att söka.