När det är lätt blir det rätt

Med bara ett befriande litet antal artikelnummer erbjuder vi kompletta system för olika sorters brandtätningsbehov, konstruktionsmaterial och genomföringstyper. Det är frukten av en mångårig utveckling mot att göra dem lätta att hantera – i konstruktionsfasen såväl som på arbetsplatsen.

För vi vet att om det är lätt att göra rätt så ökar både säkerhet och effektivitet. Till exempel kan den som sköter dragningen av kablar och rör, och bäst vet var brandklassade väggar och bjälklag kommer att brytas igenom, efter att ha genomgått FireSeals brandtätningsutbildning själv utföra arbetet i samband med installationen.

Allt som behövs för olika sorters brandtätningar

Vårt huvudsystem, Flex-D, klarar både kablar och rör med endast två komponenter: en keramisk filt och en brandhärdig massa, som finns i både akryl och silikon.

Med dessa komponenter är det lätt att konstruera och installera alla vanliga genomföringar, till och med svåråtkomliga som bakom och över rör och kanaler, och runt kabelknippen.

Tunga argument för lätt vikt

Jämfört med cementbaserade tätningssystem väger FireSeals massor väsentligt mindre, vilket ger positiva miljöeffekter under transport av materialet.

Certifieringar, typgodkännanden och märkningar

FireSeal är certifierat enligt ISO 9001.
Se vårt certifikat här.

Alla våra system uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och är typgodkända av SITAC/SP Certifiering.

Våra produkter är bedömda av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

LÄS OCH LADDA NED TEKNISK INFORMATION OM PRODUKTERNA

Dina problem är våra problem

Problemlösning är kärnan i FireSeals kultur. En ständigt pågående produktutveckling utgår från de situationer som uppstår i konstruktionsfasen och på arbetsplatsen. Våra brandtätningskurser är praktiska och lösningsinriktade. Skulle det ändå uppstå frågor ger vår kundservice snabb och smidig support.

Skriv en sökfras och tryck Enter för att söka.