Kompletta system för dina brandtätningssystem

Andreas, KAM
Skriven av
Andreas Fransson

Att välja rätt komponenter till sin brandtätning kan vara både tidskrävande och kännas osäkert. Otaliga produkter finns på marknaden och en säker brandtätning kräver att du har koll på såväl lagar och regler som material och miljö.

The Easy Way

Vi på FireSeal har därför istället tagit fram kompletta brandtätningssystem som redan är utprovade och godkända för dina behov – så att du slipper huvudbry. Vi jobbar enligt “The easy way” vilket står för: lätt att applicera, lätt att få säkert och lätt att räkna hem.

Genom kontinuerlig utveckling har vi minimerat antalet komponenter som behövs för en komplett brandtätning och istället förädlat varje produkt och gjort dem så flexibla att de passar ihop med varandra och enkelt kan anpassas till olika situationer. Våra produkter är dessutom certifierade med varandra, så håller du dig till våra produkter och våra system blir dina tätningar automatiskt säkra och godkända.

“I stort sett alla FireSeals system uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och är antingen typgodkända eller innehar CE-märkning”.

Funderar du på att utbilda dig själv eller dina anställda inom brandtätning

Allt fler uppdragsgivare efterfrågar idag bevis på kompetens inom brandtätning. Med vår certifieringsutbildning får du den kunskap som krävs för att genomföra godkända brandtätningar. Att utbilda sig inom brandtätning ger med andra ord en konkurrensfördel, och i många fall ett försprång på arbetsmarknaden.

Tillbaka till kunskapsbanken