För noll vision inom brandsäkerhet

Andreas, KAM
Skriven av
Andreas Fransson

För noll vision inom brandsäkerhet

I snitt dör 100 personer av bränder varje år i Sverige. Det är 100 för många. Vi på FireSeal arbetar för en nollvision mot olyckor och dödsfall till följd av bränder genom att bidra med ökad kunskap och kvalitet inom brandtätning.

 

Det inbyggda brandskyddet räddar liv

Att skapa brandsäkra miljöer där människor vistas är a och o för att förhindra att skador och dödsolyckor sker i samband med bränder. I byggnader är det inbyggda brandskyddet en viktig försäkring som skapar en tryggare miljö. Och en viktig del i det inbyggda brandskyddet är brandtätningen av genomförningar.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Tyvärr brister kunskapen hos installatörer ofta gällande just brandtätning. Saker som kanske inte upplevs som så viktiga av en installatör med bristande kunskap, exempelvis utebliven dokumentation, kan leda till allvarliga konsekvenser – som att underhållet av brandtätningen uteblir.

En korrekt genomförd brandtätning kan rädda liv, medan en felaktig brandtätning försämrar hela konstruktionens brandsäkerhet.

Kompetens som höjer branschstandarden

Vi arbetar för en nollvision mot skador och dödsfall till följd av bränder genom att certifiera så många som möjligt som arbetar med brandtätning. Vårt mål är att höja branschens standard och i förlängningen rädda liv. Med fler certifierade brandtätningsinstallatörer minskar risken för olyckor vid bränder. Vi utvecklar kontinuerligt våra utbildningar för att alltid erbjuda den senaste kunskapen inom brandtätning.

Tillbaka till kunskapsbanken