FireSeal products

Fireseals produkter i en uppdaterad design

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Nyheter

Under 2019 börjar våra produkter dyka upp i en ny design. Det uppdaterade utseendet har ett större fokus på produkternas främsta användningsområden, och syftar till att göra det lättare för återförsäljare och slutkunder att välja rätt produkt. De utmärkande egenskaperna för respektive produkt har nu märkts ut på förpackningarna.

– Det var dags för en förändring. Dels såg vi ett behov av att göra det enklare för våra kunder att hitta rätt produkt, dels gavs möjligheten att uppdatera förpackningarna efter några år med samma design, säger Anders Wigant, produktchef på FireSeal.

Användningsområdena för våra produkter är både marin miljö och byggnader på land. För varje givet område finns utvalda produkter som är speciellt lämpade för just den miljön och applikationen – vilket nu har förtydligats genom egenskaper och färgändringar på förpackningarna.

2019 uppdaterar FireSeal designen på sina produkter.

– Produkterna för marin användning har fått blått utseende och de som ska användas på land har kvar det röda utseendet. Och ett exempel på de beskrivande egenskaperna är till exempel FireStop400 och FireStop1000, vars förpackningar har märkts med “Reactive” och “Elastic”, för att beskriva produkternas svällande, respektive elastiska förmågor, säger Anders Wigant.

Innehållet i produkterna är dock fortfarande detsamma och varken artikelnummer eller EAN-koder har förändrats.

Har du frågor kring de nya förpackningarna? Tveka inte att ta kontakt!

Tillbaka till kunskapsbanken