Installatör

Hur skyddar brandtätningsmassa egentligen?

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning
Montering & dokumentation

Brandtätningsmassa och brandfog är viktiga delar i det byggnadstekniska brandskyddet. Brandtätningsmassa tätar exempelvis genomföringar för kablar och rör medan brandfog används för att brandtäta i skarvar och som en del i det system som tätar genomföringar.

Du vet förmodligen att brandtätningsmassor och brandfog behövs – men vet du hur de fungerar?

Vill du ha vår LATHUND eller mer info om hur du brandtätar i TORR eller FUKTIG miljö. Klicka här

Brandtätning och brandfog för olika behov

Brandfog och brandtätningsmassor finns i olika material varav silikon och akryl är de vanligaste. I stora drag kan man säga att akryl oftast används i så kallade torra miljöer och på ställen som inte utsätts för större vibrationer eller rörelser, medan silikon istället främst används för att brandtäta i fuktiga miljöer och där risken för större rörelser finns.

När brandfogen eller tätningen appliceras gör kontakten med syre att massan härdar. Vilken hårdhetsgrad och vilka egenskaper den uppnår när den härdat beror på typ av massa. En silikonbaserad massa är exempelvis mer flexibel och mjuk än en akrylbaserad massa, vilket gör att den tål rörelser bättre.

Olika typer av brandtätningsmassor och brandfog har olika vidhäftningsförmåga till andra material. Detta påverkas till största del av bindemedlet i massan. Silikon fäster exempelvis bättre mot metaller och cementbaserade material, medan akryl i sin tur fäster bättre mot gipsskivor och trä.

Om det börjar brinna

Vid brand skyddar den brandklassade fogen och tätningen genom att täta mellan olika brandceller för att fördröja att branden sprider sig. Och med extra tid ökar förstås chansen att människor hinner utrymma och att man hinner häva branden innan den sprider sig.

Silikoner fungerar genom att de har en väldigt hög smältpunkt och är därför brandmotståndiga, medan akrylmassor innehåller ett medel som reagerar på brand genom att expandera och därigenom täta ytterligare. Akrylen klarar också höga temperaturer och har ett högt brandmotstånd.

Brandhärdighet och brandklass

För att veta vilken brandhärdighet en brandtätningsmassa eller brandfog har (hur länge den håller emot brand) finns en beteckning som kallas brandklass. Beteckningen kombinerar bokstäverna “EI” med en siffra, exempelvis “60”. EI står för integritet (täthet) och isolering, och siffran står för antal minuter.

“All brandtätningsmassa och brandfog måste hålla samma brandklass som resten av konstruktionen och får inte försämra dess brandegenskaper”

En brandtätningsmassa eller fog med märkningen EI 60 tätar och isolerar alltså så att eld, rök och gas inte tränger igenom det tätade området samt skyddar från att sticklågor letar sig igenom genomföringar och sprider sig till andra sidan – i 60 minuter.

Vill du veta mer om hur du tätar i FUKTIGA miljöer? Klicka här >> 

Vill du veta mer om hur du tätar i TORRA miljöer? Klicka här >>

Vill du ladda ner vår LATHUND som hjälper dig att välja rätt produkter? Klicka här >> 

Tillbaka till kunskapsbanken