Två montörer med en iphone

Vem har dokumentationsansvar?

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätningsprodukter
Fireseal doc

Vi har många gånger pratat om vikten av att brandtäta, och att göra det ordentligt. Brandtätningen finns till för att rädda liv och minska skador på egendom. Brister tätningen någonstans innebär det med andra ord både stora och väldigt onödiga risker. Men vet du vems ansvar det är att brandtätningen är ordentligt utförd?

Svaret är: du som brandtätare är ansvarig. Är det du som utför tätningen så är det du som bär ansvaret för att tätningen blir riktigt utförd och att dokumentationen speglar alla delar av ditt arbete.

BRANDTÄTAREN BÄR ENSAM ANSVARET FÖR DOKUMENTATIONEN

Visst är det flera parter involverade i arbetet, men beställaren har sällan koll på alla delar och detaljer i brandtätningen. Beställaren litar på att du som brandtätare gör det jobb som du ska utföra. Att brandtäta är dessutom ett väldigt självständigt arbete, där din arbetsledare eller chef inte är inblandad i det praktiska och därför inte alltid kan kontrollera det som blir utfört.

Därför är du ensam ansvarig för att tätningen utförs precis som den ska, och att dokumentationen innehåller all information som besiktningsmannen behöver vid inspektionen. Att all information finns i dokumentationen är framför allt också viktigt för byggherren, som ska ha översikt över fastighetens detaljer inför eventuella framtida arbeten. Du är alltså ansvarig för att tätningar och dokumentation blir korrekt utfört, även om din arbetsgivare har det yttersta juridiska ansvaret.

NÄR DET INTE GÅR ATT BRANDTÄTA…

Det är inte helt ovanligt att vvs-sprinkler, kabelstegar eller ventilationskanaler krockar med varandra, vilket gör att det ibland inte går att utföra brandtätningen som planerat. Då ligger det på ditt ansvar att rapportera den specifika genomföringen som en avvikelse i dokumentationen. I de här fallen är det viktigt att du förklarar vilka förutsättningar som gjort att du inte kan utföra tätningen som planerat, och beställaren bör då göra vad de kan för att ändra förutsättningarna. En avvikelse i din dokumentation kommer inte att godkännas av besiktningsmannen. Det kan leda till att beställaren måste hitta sätt att lösa tätningen på, vilket kan innebära att man behöver göra om delar av arbetet. Vill byggherren ändå inte ändra de förutsättningar som hindrar dig från att göra tätningen, kan det vara en bra idé att prata med brandingenjören för att få vägledning i hur du ska göra för att tätningen ska bli godkänd.

Ta reda på mer om vad som måste ingå i dokumentationen.

Tillbaka till kunskapsbanken