Produkter

Så hjälper du kunden att välja rätt produkt

Andreas, KAM
Skriven av
Andreas Fransson
Brandtätning
Sälja

Många av dina kunder har redan börjat – eller kommer att börja – brandtäta. Har de ännu inte gått en brandtätningsutbildning är det väldigt viktigt att du som återförsäljare kan kliva in och vägleda dem. Och även om de har utbildat sig kan det ibland vara svårt att hålla all kunskap färsk i minnet.

VIKTEN AV ATT HA KOLL PÅ PRODUKTERNA OCH HUR DE ANVÄNDS

Att brandtäta utan att ha full koll på vilka produkter som krävs och hur de används kan resultera i felaktiga, eller bristfälliga, brandtätningar. Det kommer i sin tur sannolikt leda till extra arbete för att rätta till felen, vilket innebär onödiga kostnader i både tid och pengar.

Kan du som återförsäljare hjälpa kunderna med deras frågor besparar du dem tid, pengar och onödigt arbete – och du ökar dessutom chansen att vinna deras förtroende och lojalitet.

Vi har tagit fram en lathund att använda som underlag, antingen för din egen kunskap eller i diskussion med dina kunder. Vilka produkter krävs till en viss typ av tätning? Hur exakt ska de användas – och kan de kombineras? Svaren hittar du här!

VILL DU HAR NÅGRA SNABBA TIPS PÅ HUR DU BÄST ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER? LADDA DÅ NER VÅR LILLA LATHUND.

Några av våra produkter

Produkter Produkter
Tillbaka till kunskapsbanken