Skärpta regler efter diskoteksbrand 1998

Emilia, marketing
Skriven av
Emilia Lindberg
Alla
Brandskydd
Brandtätning
Brandtätningsprodukter
Fastighet
Firesel doc
Montering & dokumentation
Nyheter
Sälja
Utbildning & Certifiering

Skärpta regler efter diskoteksbrand 1998

Efter diskoteksbranden i Göteborg den 29 oktober 1998, gjordes stora förändringar inom brandsäkerhet och byggnormer.
 
Lagstiftningen skärptes och reglerna för brandsäkerhet i Sverige. Bland annat antogs lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2003 och lagen om skydd mot brand (LSB) 2004, vilka innehåller strängare och tydligare krav för installationer, utrymningsvägar, brandvarnare och brandsläckningsutrustning.
 
Utbildning och kompetens: Efter branden ökade fokus på utbildning och kompetens inom brandskydd för offentliga platser och evenemang. Personal inom säkerhetsbranschen och arrangörer av evenemang blev tvungna att utbilda sig inom brandsäkerhet och nödprocedurer.
 
Brandteknik och utrustning: Brandtekniken och utrustningen har utvecklats och förbättrats för att minska risken för brand och möjliggöra tidig upptäckt samt snabbare och effektivare släckning.
 
Brandsäkerhet vid arrangemang: Regler och riktlinjer har införts för att säkerställa brandsäkerheten vid stora evenemang och offentliga platser. Detta inkluderar krav på brandvakter, utrymningsvägar, branddetekteringssystem och brandövningar.
 
Byggnormer och kontroller: Kontrollen av byggnader och anläggningar har förstärkts för att säkerställa att de uppfyller brandsäkerhetsstandarder. Strängare byggnormer har utformats för att säkerställa tillräckliga utrymningsvägar, brandseparation och brandskyddssystem.
 
Dessa följder av diskoteksbranden i Göteborg har bidragit till att förbättra brandsäkerheten i Sverige och har lett till ökad medvetenhet och beredskap för att förebygga och hantera bränder på allmänna platser och offentliga evenemang. Hos FireSeal kan du utbilda dig och dina anställda till certifierade brandtätnings installatörer. 
 

FireSeal utbildar årligen flera hundra inom brandtätning. Genom att certifiera dig får du en komplett utbildning i våra system och de regelverk och lagar som gäller kring brandtätningar. Du lär dig såväl de teoretiska kunskaperna som det praktiska montagearbetet.

Tillbaka till kunskapsbanken