environment industry

Så påverkar miljön din brandtätning

Andreas, KAM
Skriven av
Andreas Fransson
Brandtätning

Tätning som tätning – fyller inte alla produkter samma funktion? Jo, på ett sätt gör de det. Men att inte välja typ av produkt efter det område och den miljö du ska brandtäta i kan faktiskt få allvarliga konsekvenser.

OLIKA MILJÖER KRÄVER OLIKA PRODUKTER

Att miljön i en industrilokal ofta skiljer sig åt från den i exempelvis ett bostadshus kan nog alla skriva under på. De är avsedda för olika saker och har därför annorlunda förutsättningar – vilket också påverkar kraven för vad de olika lokalerna ska klara av att stå emot. Industrilokalen är till exempel en så kallad “aggressiv” eller fuktig miljö, där tätningarna under många år måste klara av att stå emot hårda påfrestningar som vatten, olja eller fukt. På vissa industrier kan det ibland dessutom förekomma skakningar och vibrationer från maskiner, som kräver en tätning som är flexibel och inte spricker av dessa rörelser. Ett lägenhetshus eller en skola har inte samma behov av fukttålig eller flexibel brandtätning, men här krävs ofta att tätningen istället kan hålla en viss nivå av ljudisolering.

Vill du vet mer om brandtätning i fuktiga eller torra miljöer?

RISKERNA MED ATT ANVÄNDA FEL PRODUKTER VID BRANDTÄTNING

Så vad kan hända om vi exempelvis använder en tätning avsedd för torr inomhusmiljö, i en fuktig industrilokal? Eller en fast tätning där materialet måste vara flexibelt? Den icke fukttåliga produkten riskerar att mögla, vilket leder till en betydligt sämre hållbarhet – och en tätning som spricker på grund av vibrationer kommer även den så småningom bli ett lätt byte för fukt och mögel. En tätning som inte håller den ljudklassning som krävs, kommer i sin tur att underkännas i en besiktning och behöva tas bort och göras om. Konsekvenserna av att använda en produkt i en miljö som den inte är avsedd för är i bästa fall en ekonomisk förlust, i värsta fall riskerar människor att dö till följd. En tätningsprodukt som på något sätt utsätts för påfrestningar som den inte är gjord för att stå emot, tappar som sagt i hållbarhet. Och det betyder att den inte kan stå emot eldspridning och rökgas så länge som den borde.

 

FAKTA

Fuktiga miljöer – kräver silikonbaserad tätning:

  • Industrier
  • Källare
  • Tvätthallar
  • Simhallar
  • Utomhusmiljöer
  • Vissa kulvertar

Torra miljöer – kräver ljudklassad tätning:

  • Bostadshus
  • Kontor
  • Sjukhus
  • Skolor
Tillbaka till kunskapsbanken