Brand

Vad är brandtätning och varför är det viktigt?

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning
Utbildning & Certifiering

Att brandtäta handlar om att hindra eld och rökgas från att hinna spridas i en byggnad innan den har hunnit utrymmas. Genom att brandtäta minskar man risken för stora ras och allvarliga skador – på material och på människor. Att brandtäta är alltså av största vikt.

SÄKRAR UTRYMMEN OCH RÄDDAR LIV

När du brandtätar säkrar du utrymmen för en angiven tid. Det innebär att du ser till så att ett slutet utrymme kan stå emot en brand under en bestämd tid. Hur länge bestäms redan i ritningsstadiet. Genom att täcka igen hålrum och genomföringar som har gjorts för bland annat rör och kablar, kan en så kallad brandcell stå emot rök, gas och lågor under den tid som krävs för att lokalen ska hinna utrymmas.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till att rädda liv? Läs mer om våra brandtätningscertifieringar.

Att brandtäta är med andra ord viktigt, till och med livsviktigt. Utan korrekt utförd brandtätning kommer byggnaden att rasa och utrymmet att rökfyllas så mycket att människor inte överlever. Brandtätning är vanligast i offentliga miljöer som flervåningshus, sjukhus, badhus, idrottshallar och liknande, där många människor vistas och vikten av att hinna köpa sig tid för utrymning är stor.

INNAN DU BRANDTÄTAR

Men det är inte bara att du brandtätar som är viktigt, utan även hur. Det finns flera sätt att göra brandtätningen på och många faktorer som påverkar hur du bör gå tillväga. Innan du påbörjar arbetet är det därför frågor som behöver besvaras och viktig information som behöver samlas in. För att utförandet ska bli korrekt och resultatet som önskat, behöver brandtätningen göras med rätt lösning och utifrån rätt förutsättningar.

Vad och var är det du ska brandtäta? Vilka krav finns för den givna platsen och miljön? Läs mer om vad du måste veta innan du kan börja.

Till utbildningssidan
Tillbaka till kunskapsbanken