Her in office

Vad du behöver veta innan du börjar brandtäta

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Alla
Brandtätning

Det finns inte bara ett sätt att brandtäta på. Flera faktorer påverkar och avgör hur processen bör se ut och vilka material som ska användas. Hur just du bör gå tillväga beror på vad det är du ska brandtäta och var – samt vilka krav som finns.

VIKTIGA FAKTORER ATT TÄNKA PÅ

För att en brandtätning ska bli utförd på rätt sätt och kunna stå emot värme och rökgas så länge som det krävs, finns det flera saker att tänka på. Du behöver till exempel veta om utrymmet du ska brandtäta är torrt eller fuktigt, om tätningen ska igenom en vägg eller kanske ett tak – och om det materialet i sin tur är lätt eller massivt. Till varje utrymme finns det även krav på hur länge brandtätningen ska hålla när en brand bryter ut.

Med en certifiering inom brandtätning kan du vara säker på att arbetet blir rätt. Läs mer här!

VILKEN MILJÖ SKA DU BRANDTÄTA I?

Vi börjar alltid med att fråga vilken miljö man ska brandtäta i. Är det i en torr miljö – det vill säga inomhus – eller är det i en fuktig miljö som verkstad, schakt eller kulvert? Vilken miljö du ska brandtäta i påverkar i sin tur vilket system du ska använda dig av. För torra miljöer används vanligtvis det system som innehåller akryl, och i fuktiga miljöer behöver du använda dig av silikon. Men! Silikon går att använda även i torra utrymmen. Dock kan du inte göra tvärtom; använder du akryl i fuktiga utrymmen gör det att tätningen riskerar att inte hålla. Det går inte heller att kombinera materialen.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ BRANDTÄTNINGEN?

Det ställs krav på hur länge en tätning ska hålla. Kraven bestäms redan i konstruktionsstadiet och anger hur många minuter utrymmet ska kunna stå emot rökgas och värme vid en brand. I vanliga fall hittar du de krav som gäller för det specifika utrymmet i ritningarna.

VILKET MATERIAL SKA TÄTNINGEN GÅ IGENOM?

Även materialet påverkar hur du bör gå tillväga. Ska du brandtäta genom ett tak eller en vägg? Är väggen lätt eller massiv? Är väggen gjord av gips eller sten? För att tätningen ska möta de krav som ställs och klara besiktningen, behöver du även tänka på vad det är som ska gå igenom tätningen. Är det kabel, ventilation, koppar eller kanske stål?

Oavsett vilket material som i slutändan ska gå genom tätningen, bör du alltid påbörja din process med att noga titta på det utrymme du ska brandtäta. Genom att titta på ritningen samt på hur utrymmet faktiskt ser ut, skapar du rätt förutsättningar för din tätning.

TILL UTBILDNINGSSIDAN
Tillbaka till kunskapsbanken