Fire Box

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Svällande

I samband med brand samt värmeutveckling sväller och expanderar hela, eller delar, av produkten.

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

EI 60 - EI 180

Beskrivning

Fire Box består av ett tunnväggigt stålmaterial och innehåller ett svällande grafitmaterial samt en rök-/gastätning. Vid brand begränsar skummaterialet rök och gas från att passera igenom boxen. Samtidigt som det svällande grafitmaterialet i mitten expanderar för att bibehålla brandintegriteten och isoleringsprestanda för golvet eller väggen. Fire Box är öppningsbar för att ge ett enkelt alternativ till ”retro-fit” där
kablar eller rör är förinstallerade. När boxen är monterad kräver den inget ytterligare underhåll. Vid installation används en metallram för att hålla boxen på plats, en ram monteras från varje sida. För korrekt installation tätas spalten mellan box och vägg/golv med Reactive [FS400] akrylmassa alt. Flex [FS3000] silikon massa.

Användningsområde

Fire Box är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 180 med kablar, metallrör samt plaströr beroende på isolering och väggkonstruktion.

Funktioner

  • Möjlighet att installera kablar och rör i samma genomföring
  • Anpassad för kabelstegar
  • Öppningsbar, kan monteras vid redan installerade kablar och rör
  • Utbyggbar för tydlig separation mellan ex. kabel, rör, signalkabel
  • Akustiktestad med akustiktal 64-67 dB
Artikelnummer Benämning Dimensioner LxBxH (mm)

Välkommen att kontakta oss