Reactive Board System

Värmesvällande brandisoleringsskiva

Beskrivning

För EI 30 installationer finns dubbelmålad skiva (Reactive Board 2S art.no 100945) Godkännandet tillåter fogning med Flex [FSS3000] silikon eller Akryl Reactive [FS400]. Notera: Reactive Board skivan innehåller ämnet Melamin i högre halt än 0,1WT%. Tätningstjocklek: EI 30=60mm EI 60=120 mm EI 120=180 mm Genomföringar större än 600×600 mm, förstärkts med regelavstyvning (kotling) c/c 600 mm 0,36 m² utan förstärkning.

Användningsområde

Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss