Fire Box

Fire box – flexibel genomföring

Beskrivning

Fire Box består av ett tunnväggigt stålmaterial och innehåller ett svällande grafitmaterial samt en rök-/gastätning. Vid brand begränsar skummaterialet rök och gas från att passera igenom boxen. Samtidigt som det svällande grafitmaterialet i mitten expanderar för att bibehålla brandintegriteten och isoleringsprestanda för golvet eller väggen. Fire Box är öppningsbar för att ge ett enkelt alternativ till ”retro-fit” där kablar eller rör är förinstallerade. När boxen är monterad kräver den inget ytterligare underhåll. Vid installation används en metallram för att hålla boxen på plats, en ram monteras från varje sida. För korrekt installation tätas spalten mellan box och vägg/golv med Reactive [FS400] akrylmassa alt. Flex [FS3000] silikon massa.

Användningsområde

Fire Box är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 180 med kablar, metallrör samt plaströr beroende på isolering och väggkonstruktion.

Välkommen att kontakta oss