Fire Mortar

FIRE MORTAR – BRANDSKYDDSMASSA AV GIPS

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

Upp till EI 120

Beskrivning

FireSeal brandskyddsmassa är en högkvalitativ och lättarbetad gipsbaserad produkt som möter dagens höga krav inom såväl brandskydd som miljö.

Användningsområde

Produkten är ETA godkänd för rör och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar i upp till 120 minuter (EI 120). Fire Mortar är gas, rök och vattentät samt ljudreducerande.

Egenskaper

Fire Mortar kan enkelt slipas samt torkar till en gråvit färg som kan övermålas med de flesta förekommande färger då tätningarna är torra. Produkten lämpar sig väl till schaktgjutningar. Bärighet vid tätningar i bjälklag/schaktgjutning så klarar massan en tryckbelastning på 800kg/m2.

Miljöbedömning

Fire Mortar är bedömd i flertalet miljöorganisationer (Svanen, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Basta) vilket innebär att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Godkänd i miljöcertifieringssystemen Leed och Breeam vilka avser förståelse för miljö och människors hälsoeffekter i bebyggda miljöer.

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss