FS 100

Silence System

SILENCE [FS 100) – BRANDKLASSAD AKRYLFOGMASSA

Övermålningsbar

Övermålning efter att produkten monteras kan ske. Resultatet kan variera beroende av färgtyp.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

EI 180

Beskrivning

Silence [FS 100] är en vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt. Silence [FS 100] har mycket goda ljudreduceringsegenskaper, ljudreduktionstal: 58 dB.

Användningsområde

Silence [FS 100] är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60.

Egenskaper

- God vidhäftning
- Enkel att applicera
- Minimal krympningstendens
- Semiflexibel
- Luktfri
- Övermålningsbar

Miljöbedömning

Silence [FS 100] är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.  (Alla FireSeal produkter på Basta Online)

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss