FS 1000

Elastic System

GODKÄND FÖR FOGNING RUNT DÖRRAR OCH FÖNSTER

Vattenbeständig

Produkten är vattenavstötande och kan därför appliceras i aggressiva miljöer, t.ex. utomhus.

Elastisk

Produkten är elastisk vilket gör den lämplig vid installationer då vibrationer förekommer.

Akustik

Produkten har dokumenterade akustikegenskaper.

EI 120

Beskrivning

Brandklassad flexibel fogmassa 1-komponent, silikonbaserad fogmassa för brandklassad in- och utvändig fogning mellan olika konstruktionsmaterial, med mycket god elasticitet, rörelseförmåga och vidhäftning. Godkänd för fogning runt dörrar och fönster. Elastic hindrar genomträngning av eld, rök, gas ,vatten, damm och ljud. Tack vare silikonens elasticitet erhålls en flexibel fogning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att deformeras, spricka eller lossna.

Egenskaper

Ljudreduktionstal:
ELASTIC [1000]: 60 dB.

ELASTIC [1000] är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Miljöbedömning

Se information under de ingående artiklarna

Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss