Silikonskum D-03 Komp A 20kg

Tvpkomponents silikonskum

Beskrivning

FS-Flex A & B Silikonskum, eller FireSeal D03 är ett uppskattat brandtätningssystem som har använts flitigt under många år. Systemet är mycket pålitligt och har extremt goda brandtekniska egenskaper. Användningen har varit speciellt uppskattad inom kärnkraftsindustrin samt den marina sektorn. För att använda 20L hinkar krävs en installationsspruta. Denna installationsspruta finns inte längre tillgängliga, vilket har inneburit att försäljning endast kan ske till gamla kunder. Reparationssatserna fungerar mycket bra utan ytterligare utrustning.

Användningsområde

Brandklassade genomföringar för genombrytningar i väggar och bjälklag. Avsedd för kablar, rör, skenor och liknande.
– Gas-, rök- och vattentät.
– Tillåter stora rörelser och/eller vibrationer i de genomgående elementen.
– Godkänd också för grova rördimensioner.
– Nya kablar installeras enkelt.
– Repareras enkelt.

Installation

FS-Flex A&B fordar normalt inget underhåll.Vid ändringar, t ex byte eller tillägg av kablar tas nya hål enklast upp med hjälp en kniv eller ett spetsig föremål. Vid behov kan skadade tätningar repareras med ny Reparationssats 100784.

Välkommen att kontakta oss