Wrap Around Seal

WRAP AROUND SEAL – Brandtätning i färdiga längder

Beskrivning

Tejp Wrap Around Seal (WAS) består i huvudsak av svällande grafitremsor som skyddas av ett plasthölje. Plasthöljet är försett med dubbelhäftande tape i ena ändan för enkelt montage vid installationen. Tejpen finns även på rulle om 10 meter utan det skyddande plasthöljet. Wrap Around Seal Strip (WASS) kapas i önskad längd och fästs med tape vid installationen. När tejpen angrips av eld eller temperatur över 120° C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt. För att säkerställa täthet mot alla rökgaser skall spalten mellan rör och vägg/golv avtätas med FireStop Sealant 3000 silikonlim eller FireStop 400 akrylmassa.

Användningsområde

Brandtejp Wrap Around Seal (WAS) används runt plaströr typ PVC, PE och ABS etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Tejpen gjuts in i dom befintliga byggnads- elementen enkelt med betong eller liknande produkt. Tejpen kan med fördel även användas för koppar och stålrör tillsammans med Armaflex samt kablar i bunt.

Välkommen att kontakta oss