Kniparen

Användningsområde

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 30 till EI 180 av olika slag av
kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika
slag. Du behöver vid installationen av Kniparen inte veta exakt vilka, eller hur många kablar som skall dras, en enkel uppskattning är tillräcklig. Att byta
kablar eller komplettera med nya är därför väldigt enkelt. Kniparen tätar effektivt även när den är tom. Den delbara Kniparen ger möjlighet att brandtäta kablar även efter att de är dragna.

 

Beskrivning

Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande färg. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

– För både vägg och golvkonstruktioner
– Snabb och enkel installation
– Kan monteras i befintliga brandtätningar

 

Kniparen får inte kapas

Kategorier: , ,

Förpackningar

Art.nr Benämning Dimension
Ømm
Ant/
förp
Förp/
storp
100 771 Kniparen 16 Ø16 x 330 1 75
100 772 Kniparen 20 Ø20 x 330 1 50
100 773 Kniparen 25 Ø25 x 330 1 30
100 774 Kniparen 32 Ø32 x 330 1 35
100 775 Kniparen 40 Ø40 x 330 1 24
100 776 Kniparen 50 Ø50 x 330 1 15
100 777 Kniparen 60 Ø60 x 330 1 10
100 778 Kniparen 60/delad Ø60 x 330 1 5
100 780 Kniparen 90 Ø90 x 330 1 1

 

Certifikat

tg_5071_86_kniparen_swe_exp2028-01-16

tillverkarforsakran

clt-technical-fire-assessment-report-150100-50

Teknisk info

monteringsanvisning

Säkerhetsdatablad

sdb_kniparen_sv_issued191126