MAXI WRAP – BRANDBAND

Användningsområde

Brandband Maxi Wrap används runt plaströr typ PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVS och PP-R etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar i väggar eller golv. Den praktiska förpackningen gör att bandet är enkelt att anpassa till olika dimensioner.

Beskrivning

Maxi Wrap är ett flexibelt band som i huvudsak består av svällande grafitmassa. Bandet kapas i önskad längd enligt tabell och anpassas efter installationen. När temperaturen stiger över 140°C expanderar dess svällkropp och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

RSK nummer 30m band: 276 99 49