House on fire

Bränder kostar människoliv, miljö och miljoner

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning

Varje år sker tusentals räddningsinsatser för att släcka bränder i byggnader i Sverige. Såväl branden som släckningsarbetet kostar både samhället och miljön väldigt mycket – för att inte tala om de dödsfall som hade kunnat undvikas. En väl utförd brandtätning är det första steget till bättre skydd och säkerhet.

GEDIGET BRANDSKYDDSARBETE RÄDDAR LIV

Mycket har hänt inom brandsäkerhet de senaste decennierna, men fortfarande startar – och sprids – varje år ett stort antal bränder i Sverige. 2017 skedde över 10 000 räddningsinsatser för att släcka bränder i byggnader i Sverige. 2731 av dessa bränder hade spritt sig utanför startområdet och fortfarande pågick fortfarande när räddningstjänsten kom till platsen. Samma år fick dessutom 110* personer sätta livet till i dessa eldsvådor. För att minska antalet bränder behövs ett omfattande och systematiskt brandskyddsarbete på många plan, där det byggnadstekniska skyddet och korrekt utförda brandtätningar tillhör det mest grundläggande. Brister i brandtätningen innebär stora risker för både människor och egendom.

ENORMA KOSTNADER FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET

Förutom risken att människor kommer till skada innebär bränder stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Enligt Brandskyddsföreningen beräknas kostnaden bara för landets skolbränder årligen uppgå till närmare en miljard kronor. Inte bara kostar själva räddningsarbetet, saneringen och reparationen eller återuppbyggnaden av fastigheten. Företag och privatpersoner förlorar tillhörigheter för enorma summor och organisationerna tappar även produktionsintäkter. Utöver detta tillkommer det pris som miljön får betala i form av utsläpp av de miljöfarliga ämnen som bränderna frigör, den stora mängd vatten som går åt vid släckningsarbetet och de materiella resurser som krävs för att ersätta vad som gått förlorat.

Att prioritera brandtätning och säkerställa att tätningarna utförs korrekt av utbildade personer är självklart inte den enda nyckeln till att förhindra bränder och minska antalet dödsfall och skador på grund av eldsvådor i byggnader. Men det är en avgörande hörnsten i det preventiva arbetet, som räddar liv.

* Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får för närvarande inte tillgång till data från Rättsmedicinalverket och statistiken fr.o.m. år 2016 får därför betraktas som preliminär.

Tillbaka till kunskapsbanken