Brandcell

Vad är en brandcell?

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning
Utbildning & Certifiering

Brandceller är de utrymmen som kan och ska stå emot brand under en bestämd tid, och på så sätt hindra att branden sprids innan övriga utrymmen har hunnit utrymmas. En brandcell delas in med brandavskiljande väggar.

NÄSTAN ALLA UTRYMMEN MED VÄGGAR, GOLV OCH TAK

En brandcell kan vara allt från ett enskilt rum, trapphus eller en lagerlokal, till ett våningsplan i ett bostadshus. Det är med andra ord ett utrymme som är avgränsat från övriga byggnaden med hjälp av brandtåliga golv, väggar och tak – så kallade brandväggar. En brandcell ska kunna stå emot eld och rökgas under en specifikt angiven tiden, så att det inte sprids vidare till övriga utrymmen. Tiden varierar beroende på brandklass, vilket i sin tur styrs av byggnadstyp – om det till exempel är ett lägenhetshus, en skola eller kanske en simhall. Men målet är alltid detsamma: att begränsa spridningen av en eventuell brand och hindra att den når fler rum. En brandcell får dock inte sträcka sig över fler än två våningsplan.

Vill du eller din organisation bli certifierade proffs på brandtätning? Vi erbjuder en av Sveriges bästa utbildningar. 

BENÄMNING AV BRANDCELLER

Alla brandceller får en benämning, som står för hur länge utrymmet ska kunna stå emot bland annat eld och rökgas. Benämningarna anges i bokstäver och siffror. Medan tiden anges i minuter, står bokstäverna för brandcellernas olika funktioner:

  • R står för brandcellens bärighet
  • E står för cellens brandtäthet
  • I står för brandcellens förmåga att stå emot värme
  • M står för hur länge brandcellen ska stå emot mekanisk påverkan
  • C gäller om brandcellen har automatisk dörrstängning

 

Att tänka på! En väldigt viktig faktor för att brandceller ska kunna stå emot brand, är att dess brandväggar brandtätas korrekt. Det är också viktigt att de öppningar som görs i dem vid arbete med bland annat kabel, vvs och andra installationer blir fackmannamässigt tätade.

TILL UTBILDNINGSSIDAN  
Tillbaka till kunskapsbanken