Utbildning

Därför bör du utbilda dig inom brandtätning

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning
Utbildning & Certifiering

Allt fler uppdragsgivare efterfrågar bevis på kompetens inom brandtätning för att garantera att arbetet blir utfört med hög kvalitet och säkerhet. En del skriver dessutom in en klausul om att den som anlitas för att genomföra brandtätningar måste ha gått en utbildning. Om du pratar med en platschef, är hen väldigt noggrann med att den som brandtätar är utbildad.

EN KONKURRENSFÖRDEL PÅ ARBETSMARKNADEN

Med en certifieringsutbildning kan du enkelt visa på att du har kunskapen som krävs för att kunna genomföra godkända brandtätningar. Du får ett kvitto på att du kan utföra det arbete som krävs och att du har den kunskap som allt fler företag efterfrågar idag. En utbildning inom brandtätning ger dig med andra ord en konkurrensfördel, och i många fall även ett försprång på arbetsmarknaden.

Vill du vet när nästa certifieringstillfälle är? Läs mer om våra utbildningar här.

EN TRYGGHET I DET DAGLIGA ARBETET

En utbildning gör också att du kan känna dig trygg i ditt arbete. Det är lätt att tro att man har koll på hur man bäst installerar och dokumenterar en brandtätning, men det visar sig ofta att arbetet är mer komplext än vad man tror. Om du genomgår en utbildning får du lära dig alla delar och aspekter av brandtätning – praktiska som teoretiska – samt hur dokumentationen av den ska göras. Efter en genomförd certifieringsutbildning kan du, med andra ord, vila i att du faktiskt har precis den kunskap och insikt som krävs.

Med en utbildning inom brandtätning skapar du fler karriärmöjligheter, garanterar att du har rätt kunskap och lever upp till de krav som allt fler uppdragsgivare ställer!

 

TILL UTBILDNINGSSIDAN
Tillbaka till kunskapsbanken