Provskrivning

Spara tid genom att utbilda din personal i brandtätning

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandtätning
Utbildning & Certifiering

Det finns många anledningar att förbättra företagets kompetens inom brandtätning. Genom att låta dina anställda bli certifierade brandtätare kan ni bland annat arbeta mer effektivt – och spara pengar på köpet.

UNDVIK FÖRSENINGAR PÅ GRUND AV KOMPETENSBRIST

Byggprojekt som halkar efter i tid, överskrider budget eller på annat sätt inte går som planerat är inget ovanligt. Ofta beror detta på att man blir stående i väntan på att kunna påbörja nästa fas av projektet. Det saknas exempelvis material som måste köpas in, eller så måste man invänta externa kompetenser, som till exempel brandtätare, innan bygget kan fortsätta. Det sistnämnda är en onödig sits att hamna i, framför allt när den enkelt kan förhindras – samtidigt som man sparar företaget pengar.

Funderar du på att utbilda dina medarbetare inom brandtätning? Läs mer här! 

SPARA TID OCH PENGAR MED UTBILDADE MEDARBETARE

Har du brandtätningskompetens inom företaget kan du planera bättre, och vet redan vid projekteringsstadiet att du har en eller flera egna medarbetare som kan utföra arbetet på en gång. Ni slipper med andra ord tappa flera veckor i produktionstid och riskera att hamna efter i schemat. Att ta med brandtätningen i ett tidigt stadie av planeringen förenklar hela arbetet.

Förutom att komma vidare i projektet enligt plan innebär utbildade medarbetare även ekonomiska fördelaktigheter. Dels slipper du extra kostnader i form av ytterligare bemanning, dels sparar du med stor sannolikhet även ännu mer pengar i form av minimerade risker.

CERTIFIERING INOM BRANDTÄTNING MINSKAR RISKER

Många personer som primärt har en annan arbetsuppgift än att brandtäta, men som ändå utför en del tätningar, är inte utbildade. Det kan innebära risker som slutar med stora kostnader. En person som inte är helt säker på att hen gör rätt i sin brandtätning riskerar nämligen att göra fel, eller missa en eller flera delar av processen. Konsekvensen kan bli att arbetet behöver göras om, vilket inte bara innebär onödiga och stora kostnader i tid och material – det kan också riskera att kullkasta tidplanen.

 

TILL UTBILDNINGSSIDAN
Tillbaka till kunskapsbanken