FireSeal products

Det här måst ingå i dokumentationen

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandskydd
Brandtätning
Fireseal doc

Du vet att dokumentationen är viktig och att det är ditt ansvar som brandtätare att se till att all information finns med i den. Nästa fråga blir då vad som faktiskt måste ingå? Det ska vi förtydliga här.

Informationen du bör ha med

Förutom att märka ut på ritningen var du har gjort tätningar, bör du specificera:

  • Vilket nummer i arbetsordningen den specifika tätningen har.
  • Vilket våningsplan du har gjort tätningen på.
  • Vilket nummer det specifika rummet har, där du har gjort tätningen.
  • Var i rummet tätningen är utförd. Är det till exempel vägg, tak/vägg eller golv/vägg?

Utöver det här ska du också anteckna vilken typ av tätning du har gjort, om det till exempel gäller ventilation, vatten, vvs eller el. Ange också vilken produkt eller vilket system du har använt.

Brandklass är också något som måste finnas med. Brandklass E60 brukar vara vanligast, men även E30, E15 och EI 120 förekommer (E står för Integriteten i tätningen, vilket innebär tätningens förmåga att hindra branden från att spridas till angränsande rum).

Som vi pratade om i den här artikeln har du som brandtätare ensam ansvar för att dokumentationen är riktigt ifylld. Därför måste du ange dig själv som montör för jobbet. Komplettera med dagens datum och vem som är beställare av jobbet.

VAD HÄNDER OM DU MISSAR NÅGON INFORMATION?

Skulle du missa eller glömma att fylla i någon del av dokumentationen, trots att det finns en tätning på plats, så får du troligen en tillrättavisning. Men någon större fara är det inte. Är det istället själva tätningen som har glömts bort eller slarvats med, trots att du har fyllt i information om den, är det mer allvarligt. Då riskerar du eller ditt företag att bli av med uppdraget och ligger troligtvis inte heller så bra till för att få nya uppdrag av beställaren framöver.

En stor del av ditt jobb som brandtätare är att göra en bra dokumentation, så att ta den här delen av uppdraget på allvar är viktigt för att brandtätningen ska fungera utan problem från början till slut.

Tillbaka till kunskapsbanken