Miljöbild källare

Hitta rätt brandfog- 5 frågor du bör ställa dig

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandskydd
Brandtätning
Montering & dokumentation

Inför valet av brandfog är det bra att känna till att brandfogmassor innehåller olika bindemedel, fyllmedel och armeringsmedel vilket ger dem olika egenskaper. Och olika egenskaper passar olika typer arbeten.

Bindemedlet i fogmassan bestämmer till stor del massans hållbarhet, tålighet och vidhäftning samt hur den härdar (blir den fast, elastisk eller plastisk?).

För att hitta en brandfogmassa med rätt egenskaper för ditt projekt bör du börja med att ställa dig dessa frågor:

 • Ska du brandtäta inomhus eller utomhus?
  Kommer fogen utsättas för väderpåverkan? Kontrollera i så fall att fogmassan inte bryts ned av UV-strålning och att den tål väta och kyla.
 • Fäster den mot materialet du ska foga?
  Har du koll på vilka material som ska fogas och vilken brandfogmassa som fäster bäst mot det? En del brandfogmassor fäster exempelvis sämre mot metall och trä.
 • Kommer fogen att synas?
  Om fogen ska sitta i miljöer där man ser den vill man oftast att den ska smälta in estetiskt. Välj i så fall en fogmassa som är övermålningsbar, eller en fogmassa som har rätt färg från början.
 • Är miljön som ska fogas torr eller fuktig?
  Om utrymmet som ska brandsäkras är fuktigt passar vissa fogmassor bättre än andra. Kontrollera miljön du ska foga noggrant.
 • Behöver fogen tåla vibrationer eller rörelser?
  Fogmassor härdar olika. Det finns fogmassor som är fasta, elastiska eller plastiska. Ta reda på om konstruktionen kommer att utsättas för vibrationer eller rörelser.
Tillbaka till kunskapsbanken