tändstickshus som brinner

Fastighetsägare- få koll på brandtätningarna innan olyckan är framme

Jonas Svensson
Skriven av
Jonas Svensson
Brandskydd
Brandtätning
Fastighet

Du som äger en fastighet eller bedriver verksamhet där, är enligt lag ansvarig för att se till att brandskyddet är fullständigt och fungerande. Om det skulle börja brinna innebär ett välfungerande brandskydd förstås minimerade kostnader för materiella skador, men det kan även innebära skillnaden mellan liv och död.

BRANDTÄTNINGEN – EN BÄRANDE DEL I BRANDSKYDDET

En viktig del av brandskyddet som inte får glömmas bort är brandtätning av genomföringar. Som ansvarig är du skyldig att se till att brandtätningarna är korrekt utförda. Att veta vad som är gjort och hur det ska underhållas är viktigt.

Om brandtätningarna skulle vara felaktigt utförda, helt saknas på vissa ställen eller om de börjar bli slitna, försämrar det nämligen fastighetens hela byggnadstekniska brandskydd, vilket förstås är allvarligt.

Att du är ansvarig innebär inte att du måste göra allt själv, men det är i så fall ditt jobb att tydligt delegera ut ansvaret för kontroll och underhåll till fastighetsskötare eller annan lämplig person.

“Att anlita en certifierad brandtätningsinstallatör för din brandtätning gör brandskyddsarbetet både enklare och tryggare för dig”

FÅ KOLL PÅ BRANDTÄTNINGARNA MED VÅR CHECKLISTA

Med ett metodiskt förhållningssätt till brandskyddsarbetet ser du till att ingen del faller mellan stolarna. För att förenkla ditt arbete har vi tagit fram en checklista med tips på vad du bör tänka på för att säkerställa att din brandtätning är fungerande. Checklistan kan användas för att få grepp om helheten, att estimera arbetskostnad för brandtätning eller som en behändig åtgärdslista.

Tillbaka till kunskapsbanken